Træningstider i foråret

8. marts 2015 19:47

Hej medlemmer

I sidste nyhedsbrev skrev jeg, at vi starter træning på hverdage kl. 18.00 efter standerhejsningen. Det er der kommet en meget relvant kommentar til det - nemlig, at det ikke giver lang tid til træning, fordi det stadig bliver tidligt mørkt. Dermed et forslag om at starte tidligere i en periode, fx. kl. 17.30.

Som sagt er det et relevant forslag. Det var faktisk også oppe at vende sidste år, i alt fald i bestyrelsen. Vi tog den gang en beslutning om at holde fast i kl. 18.00 ud fra følgende overvejelser:

Det er primært hold 1, der på dette tidspunkt af sæsonen har behov for at køre længere - og dermed er det en trods alt begrænset gruppe. Der er en del medlemmer, som har svært ved at nå at komme til kl. 17.30 og som altså dermed ikke kan deltage. Vi har ikke så gode erfaringer med at skifte træningstider i sæsonens løb. Så samlet set vil det forstyrre en del for at tilgodese forholdsvis få. Den samlede konkluson var derfor at fastholde kl. 18.00 og foreslå, at man på hold 1 koncentrerede sig om at køre nogle lede intervaller på hverdagsaftener og få brændt kilometer af i weekenden.

Den konklusion holder jeg fast i - så hverdagstræningen kører altså kl. 18.00 hele sæsonen. Jeg håber, at forklaringen giver fornuft.

Sten programmerer SMS kanonen, så der vil snart begynde at komme invitationer til træningen.

vh Allan

Formand