Nyhedsbrev, december 2015

5. december 2015 10:09

Kære medlemmer

Blæsten er over os! Det er blevet besværligt at køre ude, og dagslys er der ikke meget af.

Heldigvis er der ikke længe til dagene igen begynder at blive lidt længere. Og heldigvis er der alternativer til udendørs cykling. Det gælder dog ikke i klubben for øjeblikket, hvor vi i bestyrelsen konstaterer, at de virtuelle trænere mere eller mindre har opgivet ånden. På sidste bestyrelsesmøde drøftede vi denne problemstilling og stod med følgende afvejning:

Hvis vi ser på bookinger til trænerne, er der stadig færre, der har brugt dem. Muligvis fordi funktionaliteten over en periode er blevet dårligere, men også fordi mange har anskaffet sig egne maskiner. Så skal vi helt droppe at have muligheden i klubben? Bestyrelsens overvejelser er, at vi på den ene side synes, det er et godt tilbud til medlemmerne, og der er noget godt i at kunne træne 2 ved siden af hinanden. Derudover har vi en ret stor investering i PC´ere, stativer til skærme og cykler stående, som vi ellers ikke kan bruge til så meget. På den anden side skal vi investere 6.400 kr. i 2 stk. Bkool og yderligere 1.500 kr., så vi kan koble dem ordentlig til internet. Dertil kommer et abonnement for at få adgang til baner. Vi har penge på kontoen til investeringen, men det er mange penge, hvis det kun er ganske få medlemmer, der bruger det. Vi besluttede at tage emnet op på generalforsamlingen. I kan også benytte lejligheden til noget debat i form af kommentarer til dette nyhedsbrev.

Når jul og nytår nærmere sig, gælder det også et af de faste arrangementer: Nytårskuren. Vanen tro bliver det fredag den 1.1.2016 kl. 13.00. Der er ikke lavet om på noget som helst. Det vil sige en tur på landevej eller i skoven med efterfølgende suppe og hygge i klubbens lokaler. Jeg vil glæde mig til at se jer og ønske godt nytår. Arrangementet er lagt i aktivitetskalenderen.

På sidste bestyrelsesmøde drøftede vi også status på vores tøj. Som I sikkert ved, har klubben ganske mange penge bundet i tøjlageret. Vi har også konstateret, at det giver store afskrivninger på tøj i lidt ukurante størrelser, og når tøjet bliver "forældet" med ændringer i sponsornavne. Vi har besluttet at forsøge en bedre styring, så lageret bliver lille. Det sker ved, at vi vil lave en fælles bestilling midt i januar og igen lige inden sommerferien, således at vi kun bestiller tøj hjem til konkrete bestillinger. Der kommer mere herom med lister over sortiment og guide til størrelser og en nyhedsmail om, hvordan I bestiller. Leveringstiden fra leverandøren er 6 - 8 uger.

Nu har jeg tidligere nævnt generalforsamlingen. Vi har lagt tidspunktet fast. Det bliver fredag den 12.2.2016. Også her kører vi det vante koncept. Først generalforsamlingen og derefter spisning mv. Så sæt kryds i kalenderen allerede nu. Der kommer selvfølgelig en indkaldelse med dagsorden i god tid inden generalforsamlingen. Husk i øvrigt også, at vi lægger referater fra bestyrelsesmøder ud på hjemmesiden - se under punktet "Bag om klubben".

Afslutningsvis vil jeg ønske jer alle en glædelig jul.

vh Allan