Nyhedsbrev - forår 2015

4. marts 2015 08:35

Kære medlemmer

Nu står det også i avisen. Foråret er på vej, og på søndag bliver der to cifrede varmegrader. Herligt! MTB og spinning har kørt flittigt vinteren igennem, og jeg ved, at landevejscyklerne er ved at få blæst støvet væk efter at have stået på stald vinteren igennem. Tiden nærmer sig derfor også for standerhejsning og sæsonstart for sommersæsonen. Standerhejsning bliver søndag den 29.3.2015, kl. 9.30, hvor der starter ture både på MTB og landevejscykler. Traditionen tro bliver der serveret pølser - det bliver kl. 11.30 - og pølserne forudsætter ikke forudgående cykling. Alle er velkomne, også nye medlemmer.

Standerhejsningen er også startskuddet for sommersæsonens klubaftener. Vi kører som sædvanlig fra klubben kl. 18.00 tirsdag og torsdag, første gang tirsdag den 31.3.2015. Weekendtræningen er lørdag og søndag, kl. 9.30, første gang lørdag den 4.4.2015. Som sædvanlig er det primært hold 1, der kører både lørdag og søndag, mens de øvrige hold primært kører søndag. Også nye medlemmer er meget velkomne til fællestræninger.

Ellers vil jeg sige tak for en god generalforsamling, hvor der var god stemning. Der var gode drøftelser, som foregik i en fin tone, som jeg vil rose alle for. Der er lagt et referat fra generalforsamlingen på hjemmesiden - se fanenbladet "Bag om klubben".

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig på et bestyrelsesmøde. Der ligger også referat fra bestyrelsesmødet på samme faneblad. Jeg vil benytte lejligheden til at sige velkommen til Johnny Jensen i bestyrelsen og vores to nye suppleanter - Raymond De Graaf og Lars Christesen. Jeg har fået fornøjelsen af endnu en sæson som formand.

På generalforsamlingen var der opbakning til at aktivere en "opslagstavle" på hjemmesiden. Det har Sten gjort, så derfor ser startsiden lidt anderledes ud. Opslagstavlen gør kommunikationen lidt nemmere mellem klubbens medlemmer, så brug flittigt løs af den.

Som det vil fremgå af referatet fra bestyrelsesmødet, har vi taget nogle beslutninger for året. Jeg trækker lige nogle punkter op her:

Holdmøder: Det er altid en god idé at få lavet aftaler på holdene i starten af sæsonen. Vi vil bede holdene selv stå for holdmøderne - indkald evt. på opslagstavlen.

Der bliver trukket meget på løjtnanterne, som vi skylder en stor tak for arbejdet. Men det kalder også på, om der er flere, der kunne tænker sig at hjælpe til med at trække læsset på de forskellige hold. Vi vil prøve at skrue et lille løjnantkursus sammen til interesserede. 

Et hjertesuk fra kassereren - der var på datoen for bestyrelsesmødet ret mange restancer på kontingent. Det er ærgerligt af flere grunde - men navnlig fordi, det altså giver ret meget arbejde til kassereren, som kunne bruges på noget mere konstruktivt.

Jørn har sendt en mail rundt i forhold til tøjbestilling. Vi har bundet ret meget økonomi i tøjet, så der er god fornuft i, at vi køber målrettet ind, så vi ikke har et stort lager og ikke brænder inde med tøj. Vi har til orientering stadig en del af det gamle tøj, primært i små størrelser, som sælges billigt. Vi har justeret prisen på tøjet, fordi indkøbsprisen er højere, når vi ikke kan købe en stor mængde ind. Men vi sælger til klubbens indkøbspris, og der er et rigtig godt forhold mellem pris og kvalitet stadigvæk. Og der er stadig en samlet rabat på pakkerne, hvor klubben altså giver et tilskud.

Bestyrelsen har drøftet, at klubben ikke giver tilskud til cykelløb, men at vi gerne vil satse på nogle løb ud over sæsonen som begivenheder, hvor det vil være fint, at så mange som muligt deltager. Vi har en ambition om, at vi skal stille flere hold til Gistrups hold-løb, søndag den 13.9.2015. Det er et godt arrangement, og det er ikke nødvendigt at konkurrere med lavtflyvende jagerfly for at deltage. Med andre ord vil det være dejligt at kunne stille deltagere fra flere af vores hold. Jeg vil opfordre til at drøfte det på de enkelte hold i løbet af sæsonen. De andre løb, vi gerne vil satse på, er Mariager Fjord Rundt den 25.5.2015, Plantageløbet for MTB den 10.10.2015 og 12 timer i Rold Skov for MTB den 20.6.2015. Derudover var det en drøftelse på generalforsamlingen, at opslagstavlen kan være et forum for uformelt at samle deltagere til forskellige løb hen over sæsonen. Så gør endelig brug af opslagstavlen til det.

Afslutningsvis vil jeg gøre opmærksom på, at 2015 er året, hvor klubben har 25 års jubilæum. Det vil vi gerne festligholde, men det kræver, at aktivitetsudvalget bliver suppleret med nogle energiske mennesker for at få noget op at stå. Så kom endelig frem og meld jer til hos medlemmer af aktivitetsudvalget eller bestyrelsen.

Jeg vil ønske alle en god sæson og medvind på landevejene og gode nedkørsler i skoven.

vh Allan

Formand