Indkaldelse til generalforsamling

11. januar 2016 19:55

Kære medlemmer

Som tidligere varslet nærmer vi os generalforsamlingen, som ifølge vedtægterne (se dem på dette link: https://clubportalne.blob.core.windows.net/sitesite2520223703240878641/f/Vedt%C3%A6gter/Vedt%C3%A6gter%20SMC.pdf) skal indkaldes pr. mail og hjemmeside senest 14 dage før den afholdes. Så det sker hermed.

Generalforsamlingen afholdes i klubbens lokaler, Hagensvej 21, Støvring, fredag den 12. februar 2016, kl. 17.30.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab (1. januar - 31. december).

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

9. Valg af aktivitetsudvalg.

10.Eventuelt.

Jeg kan bemærke, at der fra bestyrelsen er 3 medlemmer på valg: Jørn, Charlotte og jeg selv.

Vi har ikke en vedtægtsfastsat sidste dato for forslag til behandling. Men hvis vi skal have chance for a sende ud og forholde os til eventuelle forslag i bestyrelsen, skal vi have forslag til behandling under punkt 4 senest fredag den 5. februar 2016. Forslag sendes til mig.

Alle kontingentbetalende medlemmer har adgang og stemmeret til generalforsamlingen. Der kræves ikke tilmelding. I kan se referatet fra sidste år på dette link: https://clubportalne.blob.core.windows.net/sitesite2520223703240878641/f/Referater%20bestyrelsen/Referat%20SMC%20genf.%202015.pdf .

Vi regner med at kunne klare den formelle del på 2 timer. Derefter går vi til den mere uformelle del - nemlig den traditionelle spisning. Det vil sige, at den starter kl. 19.30 (forventet). Der er ægtefæller/samlevere også velkomne. Vi regner med at holde os til det sikre koncept, hvad maden angår - så glæd jer. Prisen er meget rimelige 100 kr. pr. deltager for mad og drikke. Vi er nødt til at have bindende tilmelding til spisningen senest den 1.2.2016! Tilmelding sker på denne Doodle: http://doodle.com/poll/ifwyc62v4icb764p . Skriv til mig, hvis der er problemer med tilmeldingen.

Jeg håber selvfølgelig at se mange af jer til både generalforsamlingen og den efterfølgende festivitas.

vh Allan