Forslag til generalforsamling

8. februar 2016 21:57

Kære medlemmer

Generalforsamlingen nærmere sig - se nyheden fra 11.1.2016 med indkaldelse. Med tilmeldingerne til spisning ser det ud til, at vi bliver et pænt antal medlemmer til selve generalforsamlingen, og det vil være dejligt at se mange til klubbens øveste myndighed :-)

Ifølge vedtægternes § 6 er et af punkter (nr. 4) behandling af indkomne forslag. Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen har sat følgende forslag på til behandling og drøftelse:

  • Valg til sponsorudvalg - bestyrelsen foreslår 2 medlemmer
  • Meddelelser fra Aktivitetsudvalget
  • Bestyrelsen har meldt en "tøj-politik" ud - er medlemmerne med på den?
  • Drøftelse af spinning set i lyset af, at det glippede denne sæson. Er den alternative løsning fremtiden? Er der nok deltagere til at der kan komme et økonomisk rentabelt hold?

Jeg glæder mig til at se jer på fredag den 12.2.2016 kl. 17.30.

vh Allan